Kan du fixa det själv?

Det finns mycket du själv kan göra för att förebygga att fel uppstår. Här kommer några tips på både hur du kan laga något som är trasigt, samt underhålla befintliga vitvaror.

Det är viktigt att veta att vissa åtgärder inte ingår i hyresavgiften, exempel på dessa hittar du här, under rubriken ”Vad ingår inte i hyran?”.

Vanliga fel

Utan el?

Har strömmen gått bara hos dig eller i hela området? Kontrollera säkringar, byt om någon gått sönder eller ställ säkringar i läge ”on” om du har automatsäkringar.

Trasiga glödlampor?

Glödlampor, lysrör och glimtändare är förbrukningsmaterial och byts av hyresgästen själv.

Problem med bredband/tv?

Ring din leverantör.

Problem med skadedjur?

Ring Anticimex  075-245 10 00, telefontid 8:00 – 16:00.

Badrum, avlopp, el m.m.

Problem i ett avlopp?

Avloppsstopp i tvättställ och golvbrunn är ofta lätta att åtgärda och ska i första hand rensas av hyresgästen.

Badrum

Rengöra vattenlås

Skräp och smuts följer ofta med när det spolas i handfaten vilket lätt medför stopp eller dålig avrinning. Att förebygga stopp i handfaten genom att rengöra vattenlåset med jämna mellanrum är enkelt och kan göras på 10 minuter.

Ställ en hink under röret och skruva loss den nedre delen av vattenlåset. När detta görs kommer det att rinna vatten som fångas upp av hinken. Försök att avlägsna smuts och skräp ned i hinken och placera kåpan åt sidan.

Skruva av den övre ringen samt sidoringen och ta loss vattenlåset. Placera vattenlåset och kåpan i tvättstället och skölj av delarna med varmt vatten. Kom ihåg att hinken måste fortsatt vara placerad under röret då vattnet kommer att rinna rakt igenom. Försök att avlägsna all smuts och skräp som fastnat i vattenlåset.

När vattenlåset är rent så sätter du tillbaka det på rören, skruvar tillbaka ringarna och kåpan. Sedan är det klart!

Rengöra golvbrunn

Är avrinningen dålig i golvbrunnen eller har du dålig lukt i badrummet. Då kan det vara god tid att rensa avloppet. I golvbrunnen är det vanligt att smuts och skräp fastnar vilket hindrar avrinningen av vattnet.

Lyft sedan upp vattenlåset, den liknar en hink och brukar oftast kunna lyftas upp i ett handtag. Öppna vattenlåset och rensa skräp som fastnat från både insida och utsida.Ta bort silen med hjälp av en skruvmejsel, kniv eller dylikt.

När vattenlåset ska sättas tillbaka är det viktigt att gummiringen sluter tätt, ge vattnelåset ett hårt tryck ned i brunnen så säkerställer du detta. Annars kommer lukt att komma upp från avloppet.

Spola nytt vatten i vattenlåset så att det fylls.

Sätt sedan tillbaka silen och kom ihåg att slänga skräpet från vattenlåset i soporna och inte i toaletten.

OBS! Använd INTE kaustiksoda i avloppen.

Kök

Ingen matolja får hällas i avloppet! Fettat kommer då så småningom att stelna, bilda avlagringar, och till slut blir det då stopp. Om det är en liten mängd matfett kvar ska du istället torka av det med hushållspapper som sedan slängs i matavfallet. Har du en större mängd överbliven matolja häller du det med hjälp av en tratt i en tom flaska eller tom mjölkförpackning.

Undvik även att hälla kaffesump i diskhon.

För att ventilationen ska fungera felfritt, krävs det spiskåpan rengörs regelbundet. Filtret ska göras rent från fett och avlagringar. Detta bör göras med 2 månaders mellanrum.

El

Kontrollera säkringarna i lägenheten och huvudsäkringarna. Kontrollera att kontakten till takbelysning är rätt inkopplad, om det finns tre hål kan den vara felvänd. Kontrollera glödlampor och lysrör, byt alltid både lysrör och glimtändare.

Tips! Tag med det gamla röret och glimtändaren till försäljaren, så blir det rätt på en gång, plus att de tar hand om lysröret som INTE får kastas i soporna, då de är miljöfarliga.

Övrigt

Smörj själv tröga balkongdörrlås och spanjoletter med 5:56, symaskinsolja eller liknande smörjmedel.

Kyl & Frys

Det är för varmt i frysen

 • Ställ in en kallare temperatur.
 • Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren
 • Om varma varor lagts in i frysen, vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
 • Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem.

Det är för kallt i frysen

 • Ställ in en varmare temperatur.
 • Infrysningen kan vara på.
 • Temperaturfönstret visar skåpets varmaste varutemperatur. En avvikelse mellan fönstrets temperatur och temperatur som mätts upp på annat sätt är alltså fullt normal. Dvs en i skåpet ilagd termometer visar ofta en avsevärt kallare temperatur.

Det bildas för mycket frost och is 

 • Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Frekvent öppnande av dörr samt flitig ilastning av varor ökar frostbildningen.

Det är för kallt i kylen

 • Ställ in en varmare temperatur.
 • Grönsaker och varor som lätt fryser kan ha blivit placerade på “en för kall hylla”.

Det är för varmt i kylen

 • Ställ in en kallare temperatur.
 • Placera varorna på rätt plats i kylen. Här får mer information om hur du optimerar förvaringen i kylskåp.
 • Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem.
 • Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.

Det rinner vatten på köldpannan inuti kylskåpet

 • Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan.

Det rinner vatten i kylen

 • Rensa dropprännan och avrinningshålet, tex med en tops eller piprensare. Varor kan vara placerade så att de hindrar vatten från att rinna ner i dropprännan.

Det rinner vatten på golvet

 • Placera avrinningsslangen på skåpets baksida över droppskålen.

Kompressorn går kontinuerligt

 • Ställ in en varmare temperatur.
 • Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren.
 • Det är varmare än normal rumstemperatur där skåpet står placerat.

Innerbelysningen tänds ej när dörren öppnas

 • Finns det ström? Kolla säkringarna! Byt glödlampa.

Skåpets ljudnivå är för hög

Alla kylskåp har en mängd olika driftsljud som är fullt normala:

 • Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet.
 • När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten.
 • Värmespänningar från skåpets hölje och kylsystem kan också generera knäppningar och annat oljud.

Om ljudnivån upplevs som störande och kylskåpet låter mer än normalt:

 • Om ditt kylskåp inte står helt rakt, eller stabilt, kan cirkulationen av kylmedel påverkas vilket medför att kylskåpet låter mer än vanligt.
 • Om kylskåpsdörren inte sluter riktigt tätt får kompressorn arbeta extra mycket för att hålla maten kyld. Detta gör så att kylskåpet börjar låta.
 • Kylskåpet står för nära en vägg. Om kylskåpet står för nära en vägg så kan de vibrationer som kylskåpet naturligt skapar sprida sig till väggen vilket höjer ljudnivån.
 • Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra.
 • Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort.

Skåpet går inte alls

 • Stickkontakten sitter inte i ordentligt.
 • Säkringen är trasig.
 • Skåpet är inte påslaget.
 • Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.)
 • Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget, alternativt skruva ur säkringen.
 • Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet “Rengöring”.
 • Stäng inte skåpet: En unken och instängs lukt kan då uppkomma.

Spis & Ugn

Spis

Plattorna är rostiga

 • Rostskyddsbehandla plattorna regelbundet.
 • Lägg aldrig locket på en smutsig och fuktig platta. Smuts binder fukt och ökar därmed risken för rost.

Det tar lång tid att koka/steka

 • Olämplig kastrull, stekpanna. Välj en kastrull, stekpanna med lätt konkav botten.
 • Glas och porslin, som kan användas på spis, har sämre värmeledningsförmåga än t ex aluminium.
 • Det är i regel lämpligt att koka/hetta upp på högsta läge och sedan välja en lägre inställning.

Ugn

Ugnen fungerar inte, helt eller delvis

 • Är ugnen korrekt ansluten? Kontrollera att stickproppen är ordentligt intryckt. Är säkringen/säkringarna hela? Byt ut trasig säkring.

Ugnslampan fungerar inte

 • Är lampan hel? Byt ut trasig lampa till en med samma effekt.

Råd och tips vid praktiska problem

Bakverk/maträtt blir ljusa

 • Aluminiumfolie i botten på ugnen hindrar undervärmen och kan dessutom skada emaljen. Kontrollera att du inte har aluminiumfolie i botten på ugnen.
 • Ljusa bakformar ger ljusare kakor än mörka formar. Byt eventuellt till mörkare formar. Placera formen på bakplåten.

Bakverk/maträtt blir för mörka eller ojämnt gräddade

 • Vid för hög temperatur i ugnen blir bakverket/maträtten för mörk innan den är färdig. Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.
 • För högt placerat bakverk/maträtt ger för mycket övervärme, motsatt effekt vid placering för lågt i ugnen. Kontrollera i recept att du valt rätt placering. Felaktig placering i varmluft gör att luften inte kan cirkulera rätt.

Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir torra

 • För liten vätskemängd, för mycket mjöl eller fel mjölsort kan ge torrt bröd.
  Kontrollera i receptet att du tagit rätt mjölsort och rätt mängd mjöl/vätska.
 • För låg temperatur i ugnen gör att bakverket får stå inne för länge för att bli färdigt och blir därmed torrt. Kontrollera att du ställt in rätt temperatur.

Mat-/vetebröd, mjuka kakor blir platta

 • För låg temperatur i ugnen gör att bakverket jäser upp och sedan sjunker ner och blir platt.
  Kontrollera inställd temperatur mot rekommendation i recept.
 • Mat-/vetebrödsdegar har inte jäst rätt. För lång jäsning efter utbakning ger ett platt resultat.
  Mat/vetebrödsdegar skall jäsa dragfritt i rumstemperatur. Vid ett lätt tryck på degen skall fördjupningen gå tillbaka.
 • För lite jäst eller bakpulver. Kontrollera jästiden mot receptets rekommendation. Kontrollera i receptet att du tagit rätt mängd.
 • För varm fett/vätskeblandning förstör jästen/bakpulvrets verkan. Kontrollera alltid temperaturen på vätskan innan du tillsätter den. För färsk jäst 37°C, för torr jäst 45-50°C.

 

Diskmaskin

Tömningspumpen går hela tiden, även när diskmaskinen är avstängd

 • Översvämningsskyddet har trätt i funktion. Stäng vattenkranen och dra ut stickkontakten.

Diskprogrammet startar inte

 • Är säkringarna hela?
 • Är maskinen nätansluten?
 • Är luckan ordentligt stängd? Tryck in den helt.

Maskinen tar inte in vatten

 • Är vattenkranen öppen?
 • Kontrollera tilloppsslangen. Den får inte vara krökt.
 • Är silen vid tillopsslangens skruvnippel igentäppt? Vid behov rengör silen.
 • Är luckan ordentligt stängd? Tryck in den helt.

Programverket stannar i början av disk- eller sköljprogrammet

 • Är vattenkranen helt öppen?
 • Är silen vid tillopsslangens skruvnippel igentäppt? Vid behov rengör silen.
 • Är det tillräckligt vattentryck (minst 1bar)?

Disken blir inte ren

 • Har du valt rätt program i förhållande till diskens nersmutsning?
 • Kan vattenstrålarna nå disken från alla håll? Disken kan vara inställd i korgarna på fel sätt. Korgarna kan vara överbelastade.
 • Var spolarmarna blockerade så att de inte kunde rotera?
 • Är alla silarna ordentligt rena? Sitter de på plats?
 • Använde du rätt mängd diskmedel?
 • Är avloppsslangen installerad enligt anvisningarna?
 • Finns det salt kvar i avhärdaren? Vattnet avhärdas inte utan salt. Från 5-7°dH får disken gula och vita fläckar.
 • Är rätt vattenhårdhetsgrad inställd?

Disken torkar inte och får ingen glans

 • Har du öppnat luckan?
 • Har du använt ett sköljmedel som är avsett för diskmaskiner?
 • Finns det sköljmedel kvar i behållaren?

Glas och diskgods har strimmor, ränder, vita fläckar eller blåskimrande beläggning

 • Överdosering av sköljmedel.

Glas och diskgods har torkade vattendroppar

 • Underdosering av sköljmedel.

Rostfläckar blir synliga i maskinen

(Behållaren, silar och lucka är av rostfritt stål kan inte rosta.)

 • Finns det rost i vattnet eller i vattenrören?
 • Har du diskat rostiga bestick eller grytor?
 • Har salt legat kvar på bottnen efter påfyllningen?
 • Rostpartiklar och missfärgningar kan tas bort med putsmedel för rostfritt stål.

Tvätt & Tork

Maskinen startar inte

 • Är säkringarna hela?
 • Sitter stickkontakten ordentligt i vägguttaget?
 • Är luckan till maskinen riktigt stängd?
 • Är tvättprogrammet riktigt inställt?
 • Är vattenkranen öppen?
 • Är start-/stoppknappen intryckt?

Maskinen fylls inte med vatten

 • Är vattenkranen öppen?
 • Kommer det vatten ur kranen?
 • Är vattentrycket tillräckligt?
 • Är tilloppsslangen klämd eller bockad?
 • Är tilloppsslangens filter igensatt?
 • Är luckan riktigt stängd?

Maskinen fylls med vatten, men töms omedelbart

 • Är avloppsslangen riktigt placerad? Slangen måste ledas upp min. 60 cm innan den leds till ett avlopp.

Maskinen centrifugerar inte/töms inte

 • Ligger avloppsslangen riktigt, utan veck?
 • Är avloppssilen igensatt? Rengör regelbundet.
 • Har du valt ett program med sköljstopp?
 • Ojämn fördelning av tvättgods i trumman (obalans).

Du ser inget vatten i trumman

 • Moderna tvättmaskiner har en tvätteknik som kräver mindre vattenmängd, så därför når ibland inte vattnet upp till luckan.

Maskinen vibrerar/oljud från maskinen

 • Är alla transportsäkringar borttagna?
 • Står tvättmaskinen stabilt och plant?
 • Har fötternas låsmuttrar spänts fast ordentligt?
 • Finns det tillräckligt med utrymme mellan tvättmaskinen och ev. vägg eller skåp?
 • För mycket tvättgods i trumman?
 • Ojämn fördelning av tvättgods i trumman (obalans).

Vatten rinner ut på golvet

 • Är tvättmedlet riktigt doserat? (för mycket tvättmedel kan ge överskumning).
 • Är tvättmedlet avsett för maskintvätt?
 • Är tvättmedelsfacken rengjorda och utan stopp?
 • Är avloppsslangen riktigt fäst?
 • Är avloppssilen åter på plats efter rengöring?
 • Är slangen tät? Finns det läckor i någon av kopplingarna eller vid kranen?

Luckan kan inte öppnas

 • Är luckans säkerhetsbrytare i funktion?

Dålig lukt i tvättmaskinen

 • För låg tvättmedelsdosering.
 • Då 40°C program ofta används och 60/95°C program sällan eller aldrig används.
 • Då tvättmaskinen inte används på länge. Åtgärd: Tvätta en tom maskin med normal dosering av tvättmedel vid 95°C.

Varför får jag tvättmedelsrester kvar i kläderna?

 • Har du överdoserat? Dosera mindre.
 • Häll alltid tvättmedlet i sitt fack. Lägg det inte i trumman.
 • Tvättmedelslådan töms inte som den skall.
 • Facken behöver  rengöras.
 • Har du valt ett program med för få sköljningar eller har du för mycket tvätt i trumman?
 • Är silen igensatt?

Maskinen startar inte

 • Luckan är inte helt stängd.
 • El saknas till maskinen.
 • Programväljaren är inte rätt inställd.
 • START-knappen inte intryckt.
 • Överhettningsskyddet har lösts ut. Kontakta service.
 • Vattenbehållaren är ej tömd (kondenstumlare).

Torkningen tar lång tid eller tvätten blir inte tillräckligt torr

 • Luddfiltret i luckan är igensatt.
 • Har skontorkning valts?
 • Rumstemperaturen är för hög.
 • Har rätt program valts?
 • För mycket tvätt.
 • Tvättmaskinen har för låg centrifugeringshastighet, min 800 varv/min.

Det blir varmt omkring tumlaren

 • Tumlaren är placerad i ett för litet utrymme eller med för dålig ventilation. Öppna dörr/fönster eller välj annan plats.

Formuläret för felanmälan

Jämför